Παράταση των κινητοποιήσεων των διοικητικών δικαστών μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2012

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2012 παρατείνουν τις κινητοποιήσεις τους με τη μέχρι τώρα μορφή και οι διοικητικοί δικαστές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Διοικητικών Δικαστών, κατά την συνεδρίαση της 28-11-2012 , λαμβάνοντας υπόψη : α) το γεγονός ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν ορίσει Γενικές Συνελεύσεις για το διάστημα από 05 μέχρι 09 Δεκεμβρίου 2012, έχοντας παρατείνει μέχρι τότε τις κινητοποιήσεις τους, με τη μορφή που η κάθε Ένωση έχει επιλέξει και β) ότι έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης με βάση όλα τα κρίσιμα δεδομένα. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία: - Τη μετάθεση της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης, για τις 10-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών. -Την παράταση της απόφασης της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (23-11-2012) μέχρι τις 10-12-2012.

Σχόλια