Τί θα προβλέπει το νέο μνημόνιο στον τομέα της Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νέο μνημόνιο ζητείται η αναμόρφωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς την οικονομική δραστηριότητα, μέσα από απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών που αφορούν συμβόλαια, ρυθμίσεις για τον ανταγωνισμό κ.λπ. Όσον αφορά τις εκκρεμείς στα δικαστήρια φορολογικές υποθέσεις, προβλέπεται η εκκαθάρισή τους μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Ζητείται, επίσης, για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, η προώθηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της διαμεσολάβησης.
Τέλος, εντός του Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει αρθεί σειρά περιορισμών σε ότι αφορά το επάγγελμα του δικηγόρου, όπως άρση της υποχρεωτικής παρουσίας σε μια σειρά συμβολαιογραφικών πράξεων, κατάργηση ελάχιστων αμοιβών, άρση της απαγόρευσης διαφήμισης δικηγορικών γραφείων. (πηγη: www.kathimerini.gr)

Σχόλια