Άρθρο: Οι Δικηγόροι θυσία στο βωμό των Συμβολαιογράφων

Είναι κάτι περισσότερο από προφανής η προσπάθεια της Κυβέρνησης-Τρόικας και των κέντρων συμφερόντων που έχουν λόγο στις αποφάσεις τους να θυσιαστούν οι δικηγόροι στο βωμό των συμβολαιογράφων. Το νέο μνημόνιο που πιθανότατα θα ψηφισθεί την επόμενη εβδομάδα προβλέπει άμεση κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και την παροχή της δυνατότητας και σε άλλους επαγγελματίες του νομικού τομέα προς διενέργεια ελέγχων τίτλων. Με τις δύο αυτές διατάξεις ουσιαστικά ο δικηγόρος αποξενώνεται από τα συμβόλαια, μια ύλη πολύ σημαντική μέχρι σήμερα γι' αυτόν που αποτελούσε αξιοσημείωτο μέρος της δουλειάς του.
Οι νέες διατάξεις τον διώχνουν βίαια έξω από το χώρο του συμβολαίου, τον οποίο αφήνουν αποκλειστικά ως αντικείμενο στο συμβολαιογράφο. Κάνοντας ο ίδιος ή κάποιος από τους υπαλλήλους του το νομικό έλεγχο τίτλων που προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου και στη συνέχεια, με τη κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου κατά τη σύναψη της συμβολαιογραφικής πράξης, υποβάλοντας στον πελάτη τη δυνατότητα να αποφύγει τα έξοδα της παράστασης του δικηγόρου, καρπώνεται ο ίδιος όλα τα ωφέλη από την κατάρτιση της πράξης, αυξάνοντας έτσι την αμοιβή του σε σχέση με αυτήν που λάμβανε με το πρότερο καθεστώς.
Αυτό όμως που δεν εξήγησε η κυβέρνηση-τρόικα και τα συναφή κέντρα συμφερόντων είναι ότι στην πραγματικότητα με τις νέες ρυθμίσεις ο συμβαλλόμενος πελάτης και ιδιαίτερα ο αγοραστής μένει νομικά έκθετος και απροστάτευτος. Κι αυτό γιατί σε πρώτη φάση θα διενεργηθεί - αν διενεργηθεί - ένας νομικός έλεγχος τίτλων αμφίβολης ποιότητας και ασφάλειας πιθανόν από άτομα που δεν έχουν πέρασει ούτε καν απέξω από νομική σχολή και σε δεύτερη φάση κατά την υπογραφή του συμβολαίου θα απουσιάζει ο  νομικός παραστάτης που θα συνδιαμορφώσει τη διατύπωση και τα ειδικότερα νομικά θέματα της πράξης και θα προασπίσει τα συμφέροντα του κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Και όλα αυτά για να γλιτώσει- αν γλιτώσει τελικά- ελάχιστα χρήματα (γιατί ελάχιστη είναι η αμοιβή που προβλέπεται για το δικηγόρο) και να ικανοποιηθεί η πρόθεση των κέντρων αποφάσεων να συγκεντρωθεί ακόμα περισσότερη ύλη εργασίας στο συμβολαιογραφικό κλάδο.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Είναι εξαιρετικά εύστοχο το άρθρο σας. Ως Δικηγόρος με εμπειρία στη μάχιμη άλλα και συμβουλευτική δικηγορία, συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σας.