Εκδήλωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σουηδία

Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης Την Πέμπτη, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13.30 μ.μ., με θέμα  «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στη Σουηδία. Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο της Uppsala» που γίνεται στο Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Το Μουσείο βρίσκεται κάτω από το Πάρκο της Ειρήνης και πίσω από το εκκρεμές του Φουκώ στην Πανεπιστημιούπολη. Για περισσότερες πληροφορίες (2610996678-79).

Σχόλια