Ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην εργασία

ΓΕΝΕΥΗ. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται μισθολογικές διακρίσεις ακόμη και σε χώρες που προωθούν την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ φύλων, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Παρότι οι γυναίκες, σε 135 χώρες του κόσμου, έχουν μειώσει την απόσταση που τους χώριζε από τους άνδρες στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, στον τομέα των μισθών οι διαφορές παραμένουν. Η εξάλειψη των ανισοτήτων, όμως, κρίνεται ουσιώδης παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη και η Ε.Ε. θα μπορούσε να δώσει μια τέτοια ώθηση, υπογράμμισε το Φόρουμ.  Bλ. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_25/10/2012_499761

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά