Εξαίρεση Δικαστή-Νομολογία ΑΠ

Σύμφωνα με την αρ.αποφ.46/2012 του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει κακή σύνθεση δικαστηρίου και δεν συνιστά λόγο εξαίρεσης δικαστή όταν στο πολιτικό Εφετείο συμμετέχει Εφέτης που είχε συμμετάσχει στην αντίστοιχη ποινική δίκη.(πηγή : Nomos)

Σχόλια