Η Διαμεσολάβηση και η Διαιτησία προς όφελος της επιχειρηματικότητας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, ως απάντηση στη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση της απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, κυρίως λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην εκδίκαση των υποθέσεων και την έκδοση των αποφάσεων με πολλαπλασιαστικά δυσμενείς συνέπειες στην ελληνική επιχειρηματικότητα, υπέγραψαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο Σύνδεσμος Α.Ε. και ΕΠΕ εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο, κ. Γεράσιμο Φωκά και το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας εκπροσωπούμενο από την πρόεδρο, κ. Ιωάννα Αναστασοπούλου.
 Οι φορείς - ΕΒΕΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ και ΕΠΕ και Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας - ένωσαν τις δυνάμεις τους και προτείνουν στον επιχειρηματία το ιδιαίτερα πετυχημένο, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, συνδυασμό διαμεσολάβησης και διαιτησίας για την επίλυση των αστικών και εμπορικών διαφορών με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.
Άλλωστε, πλην του Συνδέσμου που έχει αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία στη Διαμεσολάβηση μέσω του Κέντρου στο οποίο συμμετέχει ως ιδρυτής μαζί με 15 διαπιστευμένους δικηγόρους-διαμεσολαβητές, και το ΕΒΕΑ έχει τεράστια εμπειρία στη διαιτησία, που προβλέπεται στην ιδρυτική του πράξη και λειτουργεί προς όφελος των ενδιαφερομένων εδώ και χρόνια σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1979.
Στα πλαίσια υλοποίησης του πρωτοκόλλου συνεργασίας οι τρεις συμβαλλόμενοι αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, να συμπράξουν με τουλάχιστον ένα δικηγορικό σύλλογο της χώρας και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και επιμελητήριο για τη δημιουργία φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3898/2010, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία, το έμψυχο υλικό, τις διεθνείς επαφές και το κύρος του Κέντρου, με στόχο ο φορέας αυτός να είναι ο καλύτερος της χώρας.
Παράλληλα, αποφάσισαν να συμπράξουν, ώστε να προάγουν τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και να φέρουν σε επαφή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το ελληνικό Δικαστικό σύστημα με αυτές, με στόχο να τις κατανοήσουν, να τις αποδεχθούν και να τις υιοθετήσουν για την επίλυση των διαφορών.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά