Διαγραφή χρέους 75% με το νόμο για τα υπερχρεωμένα


Πολλές είναι οι δικαστικές αποφάσεις που με βάση το νόμο για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων μειώνουν εντυπωσιακά το χρέος που πρέπει να καταβάλει τελικά ο οφειλέτης. Μία από αυτές είναι η αρ.52/2012 του Ειρηνοδικείου Πατρών, σύμφωνα με την οποία διεγράφη το 75% των οφειλών της αιτούσας, η οποία είναι άγαμη, ιδιωτική υπάλληλος, διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα και δεν διαθέτει κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το μοναδικό της εισόδημα ύψους 973,46 ευρώ προέρχεται από την εργασία της. Από σύνολο οφειλών 79.152,23 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει στους πιστωτές της για μια τετραετία το ποσό των 400 € το μήνα (συνολικά 19.200 ευρώ), σύμμετρα κατανεμημένο με βάση τις απαιτήσεις τους. Σύμφωνα με την απόφαση η πρόταση του οφειλέτη για καταβολή χαμηλών μηνιαίων δόσεων δεν την καθιστά καταχρηστική και δεν οδηγεί στην απόρριψη της αιτήσεώς του. Δεν υφίσταται δόλος εκ μέρους της οφειλέτριας, ως προς την ικανότητά της να αποπληρώσει τις οφειλές της, εφόσον η τράπεζα είχε τη δυνατότητα να ελέγξει την πιστοληπτική της ικανότητα.(nomos)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά