Στάσεις εργασίας δικαστικών υπαλλήλων της Πάτρας από 25 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2012

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Πατρών, που συνήλθε την 24/10/2012, αποφάσισε τη συνέχιση των δίωρων διακοπών εργασίας και γενικές συνελεύσεις από ώρα 9.00 - 11.00 π.μ., από 25/10/2012 έως 10/11/2012, καθώς και στάσεις εργασίας μετά τη 15.00 ώρα και τα Σάββατα (πηγή: dspatras.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά