Αναρτήσεις

Να συμπεριληφθούν και οι δικηγόροι στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση ζητάει η Συντονιστική Επιτροπή Δικ.Συλλόγων Ελλάδας

Κοινός λογαριασμός. Για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως συνδικαιούχου, απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνδικαιούχων

Θέση Νομικού Συμβούλου στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Άσκηση εκπρόθεσμης έφεσης από ανωτέρα βία (νομολογία)

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομη προφυλάκιση

Αντισυνταγματική η υπαγωγή των Εισαγγελέων σε διοικητικές αρχές σύμφωνα με την Ένωση Εισαγγελέων

ΣτΕ: Σύμφωνη με το Σύνταγμα η δημιουργία λατρευτικού χώρου της μουσουλμανικής θρησκείας

Καταγγελίες για εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στο Συνήγορο του Καταναλωτή

Εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια καταγγέλλουν οι διοικητικοί δικαστές

Τροποποίηση πράξης σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας – Περιορισμοί τροποποίησης

Αυτοκινητικό ατύχημα στο εξωτερικό: Ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα κάτοικο Ελλάδος ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου (νομολογία)

Πληρωμή δικαστικών αντιπροσώπων για τις βουλευτικές εκλογές

Bεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τους Δικηγορικούς Συλλόγους

Αυτεπάγγελτος έλεγχος καταχρηστικότητας Γενικών Όρων Συναλλαγών όταν οι κανόνες δικαίου που παραβιάζονται είναι δημόσιας τάξης (νομολογία)

Επανορθωτική Δικαιοσύνη: Η θεραπευτική δύναμη της συγχώρεσης

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του Τομέα Νομικών του ΕΤΑΑ έως 30 Απριλίου 2015

Το Διαζύγιο: Η Δίκη της Viviane Amsalem

Η άσκηση της δεύτερης προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (εκδήλωση)

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (εκδήλωση)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός ιδιαίτερης αποζημίωσης για το τμήμα του απαλλοτριωθέντος που απέμεινε

Προσωρινή προστασία (νομολογία διοικητικών δικαστηρίων)

Αποζημίωση πολίτη λόγω μη εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης υπόθεσης του από τη Διοίκηση (νομολογία)

Aνάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας

Ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής από οφειλόμενα κοινόχρηστα (νομολογία)

Δύο θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης