Αναρτήσεις

Πρόσφατη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου

Προκήρυξη διαγωνισμού για το διπλωματικό σώμα

Hλεκτρονική έκδοση γραμματίων προείσπραξης

Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για θέσπιση ορίου ακατάσχετου μισθωμάτων που αποτελούν το μοναδικό εισόδημα οφειλετών του Δημοσίου

Δεδικασμένο απορριπτικής απόφασης λόγω μη καταβολής δικαστικού ενσήμου (νομολογία)

Νέα τροπολογία με αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων

Ρύθμιση του ν.4198/2013 για τις εκκρεμείς διοικητικές δίκες για αλλοδαπούς

Ζητήματα από την σύμβαση franchising (εκδήλωση)

Παρατηρήσεις του Δικ.Συλλόγου Λαμίας σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Δικηγόρων

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με το ακατάσχετο τραπεζικών καταθέσεων

Λήψη DNA στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης χωρίς την συγκατάθεση του φερομένου ως υπόπτου (νομολογία)

Θέση Νομικού Συμβούλου στο ΚΕΘΕΑ

Τέλος εποχής για τα δικαστικά ένσημα όπως τα ξέραμε

Το πρόβλημα της βίας στις σύγχρονες δημοκρατίες (εκδήλωση)

Τροποποίηση διατάξεων της κωδικοποιημένης νομοθεσίας για τα δημόσια έργα

Νέα αλλαγή στο παράβολο των ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010

Η νομοθεσία για τα ναρκωτικά μετά τον Ν. 4139/2013 (εκδήλωση)

Τί αποφάσισε η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων

Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το νόμο 4198/2013

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μία γενική θεώρηση (εκδήλωση)

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα με το νόμο 4198/2013

Τροποποίηση του άρθρου 740 του ΚΠολΔ - Αρμοδιότητα διαφορών εκουσίας

1 χρόνος Legalnews24

Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή: 10 χρόνια εφαρμογής του ν.3089/2002

H παρηγοριά του μέλλοντος απέναντι στη θλίψη του παρόντος

Στήρiξε το LegalNews24.gr