Αναρτήσεις

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης contra Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εκδήλωση)

Η εταιρική αγωγή και πρόσφατες αποφάσεις (εκδήλωση)

Η συνταγματική προστασία των φορολογουμένων έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίας

Η πρόκληση της συνταγματικής αναθεώρησης (εκδήλωση)

Η διαδικασία της πτώχευσης

Δεν ισχύει το δεδικασμένο αν κατά τη μεταγενέστερη δίκη επέλθει μεταβολή του νομικού καθεστώτος που διέπει την έννομη σχέση (νομολογία)

Εκδημοκρατισμός των πολιτικών κομμάτων (εκδήλωση)

Όλα τα διδακτορικά στο ίντερνετ

Δυνατότητα του ανακόπτοντος διαταγή πληρωμής από συναλλαγματική να προτείνει ένσταση κατά του υπαρκτού της απαίτησης (νομολογία)

Θέση Νομικού Συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών

Έκθεση γερμανικών πανεπιστημίων 2013

Απαγόρευση κουρέματος τραπεζικής κατάθεσης με προσωρινή διαταγή κυπριακού δικαστηρίου

Απόρριψη αίτησης μείωσης πρώτης προσφοράς σε πλειστηριασμό. Μειωμένο ενδιαφέρον που οφείλεται σε γενική έλλειψη ρευστότητας (νομολογία)

Με θανατική ποινή απειλείται ο 25χρονος που σκότωσε 12 θεατές σε κινηματογράφο

Θέση εργασίας για κάτοχο πτυχίου νομικής

Θέση Δικηγόρου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο ιθαγένειας (εκδήλωση)

Αρχίζει τον Απρίλιο στο Μόναχο η δίκη της ναζιστικής οργάνωσης που σκότωσε έλληνες και τούρκους μετανάστες

Πρόσφατη νομολογία διοικητικών δικαστηρίων

Μέχρι 26 Απριλίου οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο

Υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ των εργολαβικών συμβολαίων που συνάπτουν οι δικηγόροι

Απόδοση σε τρίτο τραπεζικής κατάθεσης με αξιόποινη πράξη (νομολογία)

Επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης του τρένου ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας