Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών"

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 08/07/2020 έως 28/02/2022 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης του έργου.

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για την Υποστήριξη στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. (παροχή οδηγιών συγγραφής εργασιών και ανάπτυξης εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα προστασίας της Ιδιωτικότητας). Διάρκεια απασχόλησης: Από ανάρτηση στη Διαύγεια μέχρι και 28/02/2022 και με δυνατότητα ανανέωσης. Συνολικό κόστος σύμβασης: 4.960,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) μη συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών.

Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 (28/09/2021) μέχρι και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 (12/10/2021).

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια