Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές Νομικής στη Μεγ. Βρετανία

Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «Iδρυμα Kλελιας Xατζηϊωαννου» σύμφωνα με τον ισχύοντα σκοπό του προσκαλεί ενδιαφερόμενους  για τη χορήγηση τριών (3) συνολικά υποτροφιών για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και όχι εξ’ αποστάσεως και ειδικότερα σε Ανώτατες Σχολές / Πανεπιστήμια / Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία για παρακολούθηση σπουδών στον κλάδο της Νομικής Επιστήμης μία (1) υποτροφία, καθώς και στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών δύο (2) υποτροφίες  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, άνευ διαγωνισμού, με επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων - υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συστατικής Πράξης του Ιδρύματος και δη με επιλογή του υποψηφίου του οποίου η αίτηση συμμετοχής υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο Ίδρυμα, συνοδευόμενη απ’ όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και εμφανίζει το χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα συγκριτικά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 26.6.2021. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια