Περιβάλλον και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα για Νομικούς

Το πρόγραμμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης (Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους νομικούς επαγγελματίες) ξεκίνησε ένα νέο διαδικτυακό μάθημα για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το εξάωρο μάθημα, το οποίο διατίθεται δωρεάν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας HELP , έχει αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη - που έχουν ήδη αποτελέσει τη νομική βάση εκατοντάδων περιπτώσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον - με τη συμβολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και άλλων.

Το μάθημα καλύπτει βασικές νομικές έννοιες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τα κύρια στοιχεία μιας προσέγγισης που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα , στην προστασία του περιβάλλοντος, τα «πράσινα» ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορα περιφερειακά συστήματα και το ζήτημα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της εταιρικής υπευθυνότητας.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια ψηφιακή «βεβαίωση ολοκλήρωσης».

Συμμετοχή στην πατφόρμα εδώ

Σχόλια