10 χρόνια Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: Συνέχιση των προσπαθειών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Η Επιτροπή των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας , επίσης γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης , εξέδωσε δήλωση για να σηματοδοτήσει 10 χρόνια από τότε που η Σύμβαση που τέθηκε προς υπογραφή στις 11 Μαΐου 2011, στην Κωνσταντινούπολη. Η επιτροπή επιβεβαίωσε τον ουσιαστικό ρόλο της σύμβασης και επανέλαβε την αποφασιστικότητά της να ενισχύσει και να επιταχύνει τις προσπάθειες την επόμενη δεκαετία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» σχετικά με τα εμπόδια για τον τερματισμό κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Συνθήκη και καταδικάζοντας τα μέτρα που λαμβάνονται για την απομάκρυνση από τα πρότυπα της, η Επιτροπή επαινεί τον «αξιοσημείωτο αντίκτυπό» της κατά την τελευταία δεκαετία όχι μόνο για την πρόληψη της βίας, αλλά και για την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών με βάση ολοκληρωμένες πολιτικές, επιδοκιμάζοντας επιπλέον τις ΜΚΟ για τα δικαιώματα των γυναικών για τη συμβολή τους στην επίτευξη προόδου. Μεταξύ των 10 «αρχών» που περιγράφονται στη δήλωση, η Επιτροπή καλεί τα κράτη να «εντείνουν τις προσπάθειες προώθησης και πλήρους εφαρμογής της συνθήκης».

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 10 ετών της Σύμβασης δημιουργήθηκε μια ειδική διαδικτυακή πύλη που δείχνει πώς η Σύμβαση έχει εμπνεύσει την αλλαγή στους νόμους και τις πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών, βοηθώντας στη διάσωση των γυναικών.

Στις 11 Μαΐου, το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνει από κοινού ένα διαδικτυακό συνέδριο με θέμα «Ισότητα των φύλων και Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: μια δεκαετία δράσης» με το γερμανικό ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νεότητας, στο πλαίσιο της τρέχουσας προεδρίας της Γερμανίας στην Επιτροπή Υπουργών. (πηγή: coe.int)

Σχόλια