Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών - Μείωση δικαστικών διακοπών (τροπολογία)

To Yπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή στο σ/ν «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις», στην οποία περιέχεται ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών. Η διάταξη έχει ως εξής: 

«Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν.4790/2021 (Α’48) , ως ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η ημερομηνία άρσης της αναστολής των προθεσμιών, η οποία επήλθε με τη λήξη της ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’1194), ήτοι η 6η.4.2021».

Περαιτέρω στο άρθρο 2 της τροπολογίας προβλέπεται ο περιορισμός των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021, οι οποίες θα αρχίσουν από την 1η Ιουλίου 2021 και θα λήξουν την 31η Αυγούστου 2021.

Δείτε την τροπολογία εδώ

 Δείτε: η νέα ΚΥΑ για τα μέτρα μέχρι 12 Απριλίου: Τί προβλέπει για τα Δικαστήρια

Δείτε: ο Νόμος 4790/2021 για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Σχόλια