Προκήρυξη Θέσεων για το διορισμό καθηγητών/ριών νομικών μαθημάτων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

H Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021 - 2022, μεταξύ άλλων και σε νομικά μαθήματα, κατά έτος σπουδών, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 - Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 28/4/2021 μόνο ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια