Στις 8 Απριλίου αναμένεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί υποθέσεων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό παιδιών και τον αποκλεισμό από το σχολείο όσων δεν εμβολιάζονται

Την Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021 θα αποφανθεί η μείζων σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί έξι (6) προσφυγών που έχουν κοινό χαρακτηριστικό την άρνηση των προσφευγόντων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους και τον συνεπεία αυτής αποκλεισμό τους από σχολεία και νηπιαγωγεία. Θα πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση στο Κτήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Λόγω της πανδημίας του Covid-19, τα μέρη θα παρευρεθούν στην ακρόαση μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς το κτίριο δεν είναι ανοιχτό στο κοινό. Η βιντεοσκόπηση της ανακοίνωσης της απόφασης θα είναι διαθέσιμη την ίδια μέρα στον ιστότοπο του Δικαστηρίου (www.echr.coe.int).

Οι προσφυγές που στρέφονται όλες κατά της Τσεχίας, αφορούν στη γενική υποχρέωση εμβολιασμού παιδιών σύμφωνα με ένα νόμιμα καθορισμένο πρόγραμμα και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης των γονέων με αυτό το καθήκον.

Οι αιτιάσεις των προσφευγόντων γονέων στηρίζονται στα άρθρα 8 (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκεύματος) της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης (δικαίωμα στην εκπαίδευση). H ακρόαση των υποθέσεων έγινε την 1η Ιουλίου 2020.

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε το βίντεο της ακρόασης εδώ

Σχόλια