Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4790/2021 για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 48/31.3.2021) ο Νόμος 4790/2021 "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα".
Στο Μέρος Γ του Νόμου υπάρχουν οι διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως εξής:
  • Άρθρο 82: Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 
  • Άρθρο 83: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης 
  • Άρθρο 84: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων 
  • Άρθρο 85: Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις 
  • Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
  • Άρθρο 87: Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 για την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών  

Σχόλια