Νέα ΚΥΑ ημερομηνίας 6.3.2021 αντικαθιστά την προηγούμενη σχετικά με τα μέτρα μέχρι 16 Μαρτίου 2021

Νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021 αντικαθιστά την  υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843). Η νέα ΚΥΑ έλαβε υπόψη τις από 3.3.2021 και 5.3.2021 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου). Στις σελίδες 10584 μέχρι 10598 του ΦΕΚ προβλέπονται τα μέτρα για τα δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια και κτηματολόγιο/υποθηκοφυλακεία ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης.

Δείτε τη Νέα ΚΥΑ εδώ

Σχόλια