Η πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την πανδημία του κορωνοϊού - Απέρριψε προσφυγή πολίτη κατά του κράτους

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε στις 3.12.2020 την πρώτη απόφαση του σχετικά με τον κορωνοϊό (Le Mailloux v. France αρ.προσφυγής 18108/20).

Το Δικαστήριο κήρυξε απαράδεκτη την προσφυγή Γάλλου πολίτη κατά της Γαλλίας ο οποίος παραπονέθηκε για τον χειρισμό από το γαλλικό κράτος της υγειονομικής κρίσης του Covid-19.

Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων καταλόγισε αδυναμία εκ μέρους του κράτους να εκπληρώσει τις θετικές του υποχρεώσεις για την προστασία της ζωής και της φυσικής ακεραιότητας ατόμων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Παραπονέθηκε ιδίως για περιορισμούς στην πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις, προληπτικά μέτρα και συγκεκριμένους τύπους θεραπείας και παρεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή ατόμων που πέθαναν από τον ιό μόνα τους.

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι ο προσφέυγων διαμαρτυρήθηκε για τα μέτρα που έλαβε το γαλλικό κράτος για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού Covid-19 σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Γαλλίας, αλλά δεν απέδειξε με ποιο τρόπο επηρεάστηκε ο ίδιος προσωπικά.

Το ΕΔΔΑ δεν αναγνώρισε ένα actio popularis: κάτι που σημαίνει ότι οι προσφεύγοντες στο ΕΔΔΑ δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν για μια διάταξη εσωτερικού δικαίου, μια εγχώρια πρακτική ή δημόσιες πράξεις μόνο και μόνο επειδή φαίνεται να παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αντιθέτως, προκειμένου να μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι θύματα της παραβίασης (υπό την έννοια του άρθρου 34 της ΕΣΔΑ), πρέπει να προσκομίσουν εύλογα και πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για την πιθανότητα η εν λόγω παραβίαση να τους επηρεάζει σε προσωπικό επίπεδο (όπως υγεία και ιδιωτική ζωή). 

Με το σκεπτικό αυτό , το ΕΔΔΑ απέρριψε την προσφυγή ως απαράδεκτη (ασύμβατη με τη Σύμβαση).


Σχόλια