Απάτες που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και προστασία των καταναλωτών από ανέντιμους εμπόρους

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω του διαδικτύου, και οι έμποροι θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση των κανόνων. Όπως έδειξαν οι πρόσφατοι έλεγχοι που διενήργησαν οι εθνικές αρχές του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC), ανέντιμοι έμποροι χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να προσελκύσουν τους καταναλωτές, ενώ επίσης πολλά προϊόντα προβάλλονται με ψευδείς ιδιότητες, ως ικανά να θεραπεύσουν ή να εμποδίσουν την εμφάνιση της νόσου COVID-19, ή με πλαστά πιστοποιητικά συμμόρφωσης· σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, ανέντιμοι έμποροι χρησιμοποιούν και προσφορές με σκοπό την υποκλοπή ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κωδικών πρόσβασης.

Όταν οι καταναλωτές εντοπίζουν αβάσιμες ή παραπλανητικές προσφορές σε διαδικτυακές πλατφόρμες, οφείλουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που παρέχει κάθε πλατφόρμα για την αναφορά ακατάλληλου περιεχομένου ή να ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή οργανώσεις προστασίας καταναλωτών. Το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC) έχει δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με την COVID-19 και παρέχει στήριξη στους καταναλωτές. Η πλατφόρμα Safety Gate μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό επικίνδυνων εμπορευμάτων που βρίσκονται στην ΕΕ.

Στην ΕΕ, οι έμποροι πρέπει να παρέχουν την ταυτότητά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους: οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ψωνίζουν αλλού εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εύκολα διαθέσιμες.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν εμφανίζονται ορθογραφικά λάθη, όπως, «C?V?D?19” ή “cor/na?vir?s»: αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως για να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τους αλγόριθμους των παρόχων ιστοτόπων. Οι καταναλωτές πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τη διεύθυνση και τους τίτλους των σελίδων του ιστότοπου, και να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν σελίδες με συστηματικά εσφαλμένη γραφή.

Σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι κάποια τρόφιμα ή συμπληρώματα διατροφής μπορούν να θεραπεύσουν ή να εμποδίσουν τη νόσο COVID-19.

Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UCPD) απαγορεύει τις εμπορικές πρακτικές που εξαπατούν τους καταναλωτές σχετικά με τα οφέλη ή τα αποτελέσματα που θα πρέπει να αναμένουν από τη χρήση ενός προϊόντος, ή, ισχυρισμούς εμπόρων ότι, π.χ., ένα προϊόν μπορεί να θεραπεύσει μια ασθένεια ή ότι το προϊόν διατίθεται μόνο για περιορισμένο διάστημα όταν κάτι τέτοιο δεν αληθεύει. Όταν ένας έμπορος ισχυρίζεται ότι το προϊόν του μπορεί να θεραπεύσει μία ασθένεια, πρέπει να είναι έτοιμος να αποδείξει με τεκμηριωμένα στοιχεία την ακρίβεια των ισχυρισμών του. (πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

 

Σχόλια