Νέος νόμος στην Αγγλία για την προστασία των καταναλωτών στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Η Βρετανική Επιτροπή Ανταγωνισμού (UK Competition and Markets Authority - CMA) θα  θέσει κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Κύριος στόχος είναι να επανεξεταστεί η κατάσταση που επικρατεί, να παρασχεθούν μία σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο εργασίας του προσωπικού των εξειδικευμένων κλινικών και να επιβεβαιωθεί ότι οι κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης γνωρίζουν ποιές είναι οι νομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους προστασίας του καταναλωτή.

Η CMA εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με την αθέμιτη προώθηση της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε ζευγάρια που δεν κρίνεται αναγκαία η υποβολή τους σε τέτοια θεραπεία γονιμότητας απλά και μόνο για το κέρδος και παράλληλα επισημαίνει την πιθανή αλλοίωση των πραγματικών ποσοστών επιτυχίας που προβάλουν οι κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για να προσεγγίσουν περισσότερα περιστατικά.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της CMA, οι κλινικές πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε κάθε ασθενή σχετικά με τις επιλογές θεραπείας που μπορεί να έχει και παράλληλα να παρουσιάζουν το κόστος κάθε θεραπείας σαφώς. Οι τελικές κατευθυντήριες οδηγίες αναμένονται να δημοσιευτούν μέχρι το τέλος του 2020. (πηγή:bioethics.gr)

Σχόλια