Νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην πύλη Νοσοκομείου

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Καταγγελία υποκειμένου κατά νοσοκομείου για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδό του στην πύλη του νοσοκομείου.

Η Αρχή απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του 401 ΓΣΝΑ ότι δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί της καταγγελίας σε βάρος του για λόγους εθνικής ασφάλειας, δυνάμει του άρθρου 10 του νόμου 4624/2019. Απέρριψε, επίσης, ως αβάσιμη την καταγγελία του υποκειμένου των δεδομένων κατά του 401 ΓΣΝΑ και έκρινε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται στην πύλη του Νοσοκομείου είναι νόμιμη. Έκρινε περαιτέρω ότι ο ορισμός ενός ΥΠΔ στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας δεν διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του για την υπαγόμενη σ΄ αυτό μονάδα, ήτοι το 401 ΓΣΝΑ, και κάλεσε το Νοσοκομείο αυτό να μεριμνήσει για τον ορισμό ΥΠΔ κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Δείτε την απόφαση 20/2020.

Σχόλια