Θέση Έλληνα/Ελληνίδας Δικηγόρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με μηνιαίο μισθό μέχρι και €6.220

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει θέση Έλληνα/Ελληνίδας Δικηγόρου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Απαιτείται μεταξύ άλλων πτυχίο Νομικής, τουλάχιστον 2ετής επαγγελματική προϋπηρεσία, μητρική γλώσσα τα Ελληνικά, πολύ καλή γνώση μία εκ των αγγλικής ή γαλλικής  και καλή γνώση της άλλης και ηλικία κάτω των 65. Προβλέπεται μηνιαίος μισθός από €4.868 έως και €6.220. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 13 Αυγούστου 2020.

Δείτε περισσότερα εδώ


Σχόλια