Διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 535 Γραμματείς

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γραμματείς» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν πολύγλωσσους και πολυδύναμους γραμματείς για την εκτέλεση διαφόρων γραμματειακών καθηκόντων στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους. Γενικά, οι γραμματείς παρέχουν υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα άτομα, υπηρεσίες ή μονάδες εντός του θεσμικού οργάνου, συχνά με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας πληροφορικής (ΤΠ), όπως επεξεργασία κειμένου, ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες, λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων. Συνεπώς απαιτείται γνώση σε βάθος των εν λόγω εργαλείων ΤΠ.

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις: 8 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Δείτε περισσότερα εδώ


Σχόλια