Ημερίδα για την Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην περίοδο της πανδημίας του Κορωνοϊού και των οικονομικών του επιπτώσεων: Πρόσκληση για εισηγήσεις


Η Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (www.epkodi.gr) προγραμματίζει, ενόψει και της  έναρξης εφαρμογής των ρυθμίσεων του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου [(ν.4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός  Εθνικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄43/28/2/2020], ημερίδα με θέμα:
«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός στην περίοδο της πανδημίας του Κορωνοϊού και των οικονομικών του επιπτώσεων: Προκλήσεις και διακυβεύματα».
Σκοπός της ημερίδας, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Αθήνα το προσεχές Φθινόπωρο, εφόσον ασφαλώς  το επιτρέψουν οι συνθήκες της περιόδου , είναι η ανάδειξη των μεγάλων προκλήσεων που δημιουργούνται στη μετακορωνοϊό εποχή, ειδικά στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Ο εθνικός στόχος για έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό που θα απαντά στις προκλήσεις αυτές προϋποθέτει επαρκή ενημέρωση και ευρύτερο επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο.  
Όσοι επιθυμούν να είναι εισηγητές ή να κάνουν παρέμβαση μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας έως την 15η Ιουλίου 2020 το θέμα της εισήγησης ή της παρέμβασης με συνοπτική περιγραφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  info@epkodi.grartdedouli@gmail.com και papaconstantinou.law@gmail.com. ;
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο της Ένωσης:  210 7222007.

Σχόλια