Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με έδρα του Λουξεμβούργο προσφέρει τέσσερις (4) θέσεις εργασίας για δικηγόρους και συγκεκριμένα:
Δείτε περισσότερα κάνοντας κλικ στη κάθε μία από τις παραπάνω ειδικότητες.

Σχόλια