Υποτροφία Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης


Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης δέχεται αιτήσεις για μία υποτροφία για τη θέση Διδάκτορος Νομικής. Η θέση υπάγεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «DATA4ALL» με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και διάρκεια 36 μηνών. Η θέση είναι πλήρως επιχορηγούμενη. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι 10 Μαϊου 2020. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Σχόλια