Θέση Νομικού Συμβούλου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης με ετήσιες απολαβές €93,592


To Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικότερα διετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. Μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων είναι η κατοχή πτυχίου νομικής κατά προτίμηση με ειδίκευση στο διεθνές ποινικό δίκαιο , στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή στα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον 7ετής (ή 9ετής κατά περίπτωση) εμπειρία σε υπεύθυνη επαγγελματική θέση στο νομικό κλάδο και ειδικότερα στο διεθνές ποινικό δίκαιο, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλους σχετικούς τομείς του διεθνούς δικαίου ή του ποινικού δικαίου ή της ποινικής δικονομίας. Προσφέρονται ελάχιστες ετήσιες απολαβές €93,592.00. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 24.5.2020.

Σχόλια