Δύο (2) θέσεις Νομικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)) προκηρύσσει δύο (2) θέσεις για Πτυχιούχους Νομικής:
1.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 9211/28-04-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου «Ephor: Exposome Project for Health and Occupational Research» (Κ/Ε 80732)
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 9124/27-04-2020) για υποβολή προτάσεων για μια σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

Σχόλια