Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «INFORE – Interactive Extreme-Scale Analytics and Forecasting» (Ε-12294) – Grant Agreement No 825070, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έξη (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.
Θέση 1: Υπευθύνου για την νομική υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος
Δείτε την Αιτηση εδώ
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια