Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης


Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε το έργο με τίτλο “Developing a comprehensive strategy against racism, intolerance and hate crime” (Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους) με εταίρους τη Βουλή των Ελλήνων και το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, Equality and Citizenship - REC) 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω έργου, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για μία (1) θέση εμπειρογνώμονα (επιστημονικού συνεργάτη) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
Συνολική Αμοιβή: Έως 12.012,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχόλια