15 θέσεις Γλωσσομαθών Νομικών Ελληνικής Γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο


Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο μπορεί να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « γλωσσομαθείς νομικούς »(ομάδα καθηκόντων AD).Mεταξύ των θέσεων προκηρύσσονται δεκαπέντε (15) θέσεις Γλωσσομαθών Νομικών ελληνικής γλώσσας (EL) (AD 7). Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις: 7 Απριλίου 2020 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Σχόλια