Εννέα (9) θέσεις δικηγόρων για άσκηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί όσους υποψήφιους δικηγόρους με υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το χρονικό διάστημα από 16-7-2018 έως και 15-1-2019, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 12 Ιουλίου τ.ε. είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail: hantoniadou@justice.gov.gr, είτε στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, Ισόγειο / Γραφείο 58) όπου και θα διατίθεται η ίδια αίτηση σε έντυπη μορφή.
Οι θέσεις προς κάλυψη ανέρχονται σε εννέα (9). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει  τις διαθέσιμες  θέσεις, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου (Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, 2ος όροφος), την Παρασκευή  13 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Στην εν λόγω  διαδικασία, στην οποία  μπορούν να παρευρεθούν όσοι από τους  υποψήφιους επιθυμούν, θα κληρωθούν επίσης ισάριθμοι (ήτοι 9) επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα κενωθούν.

Σχόλια