Υποβολή αιτήσεων για τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό Νέων Δικηγόρων


Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη  (εγγραφή από 1/7/2011 έως 30/06/2018), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1193/3-8-2004) στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.
Για τη σύνταξη του τελικού πίνακα των δικαιούχων Δικηγόρων και την κατάθεση των σχετικών ποσών στους ατομικούς σας λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, παρακαλούνται οι δικαιούχοι δικηγόροι, να να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση, στον Δ.Σ.Α. από 29-05-2018 μέχρι και 26-06-2018 στην παρακάτω διεύθυνση: portal.olomeleia.gr
Σημειώνεται  ότι  για  κάθε  περίοδο  διανομής, απαιτείται  από  τους  δικαιούχους  υποβολή  νέας  δήλωσης.
Όσοι δικαιούχοι ΕΔΛΝΔ δεν έχουν υποβάλλει ετήσια  δήλωση στο ΔΣΑ (ανανέωση ταυτότητας), θα γίνεται ταυτόχρονα συμψηφισμός ΕΔΛΝΔ με το οφειλόμενο ποσό της ετήσιας δήλωσης και το υπόλοιπο θα πιστώνεται στον τραπεζικό τους λογαριασμό.
Δείτε περισσότερα στο dsa.gr

Σχόλια