Θέσεις Νομικών στο Δήμο Αθηναίων


Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δέκα (10) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται για κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”. Ειδικότερα προβλέπονται μεταξύ άλλων και οι εξής θέσεις:
-1 θέση Υπεύθυνος έργου: Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Νομικών ή ΠΕ Πολιτικών Επιστημών ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
-1 θέση Συντονιστής έργου: Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Νομικών ή ΠΕ Πολιτικών Επιστημών ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
-1 θέση Νομικός σύμβουλος: Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ Νομικής
Υποβολή Αιτήσεων των ενδιαφερόμενων έως και 04/06/2018.

Σχόλια