Πρόστιμα και συστάσεις σε ιστοσελίδες για διατήρηση δημοσιευμάτων που αφορούσαν σε σύλληψη δικηγόρου


Δικηγόρος προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καταγγέλλοντας παράνομη διατήρηση δημοσιεύματος από ιστολόγιο και ιστοσελίδες ειδησεογραφικού χαρακτήρα που αφορούσαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας σχετικά με εγκληματική οργάνωση.
Η Αρχή έκρινε ότι η διάδοση προσωπικών δεδομένων του προσφεύγοντος έλαβε χώρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το αναγκαίο για την ενημέρωση του κοινού για τη συγκεκριμένη είδηση με την οποία συνδέθηκε, δεδομένου μάλιστα ότι η επίμαχη πληροφορία, στο μέτρο που ο προσφεύγων αθωώθηκε δικαστικά, δημιουργεί πλέον ανακριβή, ελλιπή και παραπλανητική εντύπωση για το πρόσωπό του για πάνω από 3 έτη.
Η Αρχή επέβαλε πρόστιμα ύψους 2.000 ευρώ για κάθε περίπτωση και προχώρησε επιπλέον σε συστάσεις αναφορικά με την ικανοποίηση του δικαιώματος αντίρρησης. Δείτε τις αποφάσεις 151 και 152/2017

Σχόλια