Υποχρέωση καταβολής ποσοστού της οφειλής και αναλογικού παραβόλου για το παραδεκτό της έφεσης από εταιρία που έχει πτωχεύσει: Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ


Τα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα: 1) Κατά πόσον το άρθρο 93 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύει, περί υποχρεώσεως καταβολής παρά του εκκαλούντος ποσοστού της αμφισβητούμενης οφειλής, για να τυγχάνει παραδεκτή και να συζητηθεί η έφεσή του στο Διοικητικό Εφετείο, δύναται να εφαρμόζεται και σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που τελεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και
2) Κατά πόσον η καταβολή του αναλογικού παραβόλου του άρθρου 277 παρ. 3 και 4 του αυτού Κώδικα, ως ισχύει, για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, για να τυγχάνει παραδεκτή η άσκηση και συζήτηση της εφέσεως, δύναται ομοίως να εφαρμόζεται σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που τελεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, θα κριθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από αίτηση για εισαγωγή της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3900/2010, εταιρίας υπό διαδικασία πτώχευσης,  όπως αυτή εκπροσωπείται από τον οριστικό σύνδικο πτώχευσης.
Η εταιρία έχει καταθέσει ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έφεση κατά του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) και κατά της υπ’ αριθμ. 17314/2015 αποφάσεως του Μον. Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη η με χρονολογία κατάθεσης 15.1.2010 προσφυγή της για την ακύρωση της 261/16.11.2009 απόφασης του Προϊσταμένου ΔΕΚ Αθηνών περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) (διαχ. περίοδος 2003). 

Σχόλια