Πρόσληψη Δικηγόρων στο Δήμο Πατρέων


Ο Δήμαρχος Πατρέων καλεί όσες/ους δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, επιθυμούν να προσληφθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες- για το έτος 2018, με αντικείμενο εργασίας υποθέσεις του Δήμου Πατρέων που αφορούν σε: α) οφειλές τρίτων προς τον Δήμο (άρθ. 277, Ν/3852/10) β) προσφυγές/αγωγές τρίτων κατά απαιτήσεων του Δήμου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων γ) απαιτήσεις φυσικών προσώπων δ) τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος λόγω Κτηματολογίου των δημοτικών ακινήτων της δημοτικής ενότητας Πατρέων, να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Πατρέων (Μαιζώνος 108, 1ος όροφος) σε αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 26.02.2018 έως και Παρασκευή 02.03.2018. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια