Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη


Tο ντρο Eυρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Michel Troper «Το Σύνταγμα και ο νομικός ρεαλισμός», Εκδοτική σειρά Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου: «Σύγχρονοι Στοχαστές για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα», (Εισαγωγή-μετάφραση: Γιώργος Καραβοκύρης, Αθήνα 2018) διοργανώνει δημόσια συζήτηση με θέμα: "Νομικός ρεαλισμός, Σύνταγμα και δικαστική πράξη", τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60).
Ομιλητές:
Χρήστος Ράμμος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Αναπλ. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου, Νομικής ΕΚΠΑ
Απόστολος Βλαχογιάννης, Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου
Γιώργος Καραβοκύρης, Επικ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Νίκος Παπασπύρου, Επικ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ
Τη συζήτηση θα συντονίσει η Καθηγήτρια Σταυρούλα Κτιστάκη, Πάρεδρος ΣτΕ

Σχόλια