Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο


Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κι ειδικότερα: α) μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, β) μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Εφέταις και προσκαλεί δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 10 Απριλίου 2018. Δείτε την 25σέλιδη Προκήρυξη εδώ

Σχόλια