Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Διαδικτύου

Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Διαδικτύου. Νομικές πτυχές του διαδικτύου στην Ευρώπη. Συγγραφέας: Jougleux Philippe. Το «Ευρωπαϊκό δίκαιο του διαδικτύου» εμπεριέχει καίριες αναλύσεις του νομικού πλαισίου που διέπει το διαδίκτυο με βασικό σημείο αναφοράς την ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία, αλλά και με πλούσιες συγκριτικές αναφορές σε επιμέρους έννομες τάξεις, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.
Ειδικότερα, στο παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνεται εκτενής ανάπτυξη του νέου Κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το κυβερνοέγκλημα και τις κυβερνοεπιθέσεις, επίκαιροι προβληματισμοί σχετικά με την προστασία και την επιβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, η προβληματική της διακυβέρνησης του διαδικτύου και, τέλος, η ανάπτυξη του νομικού πλαισίου προστασίας του καταναλωτή στο διαδίκτυο. Στόχος του συγγράμματος είναι να εξοπλίσει τον αναγνώστη με το απαραίτητο πλαίσιο κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης του διαδικτύου. Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τον δικηγόρο, τον ακαδημαϊκό, το δικαστή, τον φοιτητή αλλά και κάθε ερευνητή που καλείται να μελετήσει και να αντιμετωπίσει την σύνθετη δικαιική πραγματικότητα του διαδικτύου.

Σχόλια