Έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για τη Διαμεσολάβηση την Κυριακή 14/1

Εκτάκτως θα συνεδριάσει εκ νέου η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στις 13.30 για το θέμα της Διαμεσολάβησης. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση,  «μετά από το αίτημα των είκοσι ενός Προέδρων για σύγκληση έκτακτης Ολομέλειας κατ’ αρθρ. 135 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, παρακαλείσθε να προσέλθετε στις 14 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.30’ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60, με θέμα : Σχέδιο Νόμου, Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» – Διαμεσολάβηση – Λήψη αποφάσεων». (dslar.gr)

Σχόλια