Θέση Δικηγόρου στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος παροχής νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο/strategic litigation, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις δικηγόρων πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα (1) και τη Μυτιλήνη (1). Η εργασία θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες και θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο 2018.
Aπαραίτητα προσόντα για τη θέση δικηγόρου: 
· Πτυχίο Νομικής
· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
· Δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών (τουλάχιστον 1 έτος απασχόλησης σε προγράμματα που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες)
· Άριστη  γνώση και εξοικείωση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό δίκαιο
· Ικανότητα εργασίας με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (θύματα βασανιστηρίων, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κ.α.)
· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
· Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, και Σύντομη Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση μέσω e-mail στο info@hlhr.gr έως την Παρασκευή 15/12/2017, με θέμα/τίτλο «Για την θέση δικηγόρου» .

Σχόλια