Σεμινάριο Νομικής Μετάφρασης και Ορολογίας

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης meta|φραση ανακοινώνει το επόμενο Σεμινάριο Νομικής Μετάφρασης και Ορολογίας.
Η νομική μετάφραση είναι ένας από τους πλέον προσοδοφόρους τομείς της μεταφραστικής αγοράς και έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Στον ταχέως αναπτυσσόμενο και απαιτητικό αυτό κλάδο, οι δικηγόροι έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων επαγγελματιών, γιατί μπορούν να αντεπεξέλθουν με μεγάλη επάρκεια στις απαιτήσεις των νομικών κειμένων. Hπαρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου θα δώσει στους Νομικούς τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη σχετική αγγλική ορολογία και να εκπαιδευτούν στις τεχνικές της νομικής μετάφρασης.
Έναρξη: 24/11/17
Μαθήματα: Παρασκευή (19:00 – 22:00)
Εισηγήτρια: Πένυ Μητσοπούλου (δικηγόρος—μεταφράστρια)
Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά <> Ελληνικά
Δομή: 18 εβδομάδες, ένα 3ωρο μάθημα την εβδομάδα.
Καλύπτονται τα εξής:
 δομή, είδη και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των νομικών κειμένων
 διαφορές μεταξύ νομικών συστημάτων και μορφών εταιρειών και τρόποι αντιμετώπισής τους στη μετάφραση
 μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης
 μελέτη παράλληλων κειμένων (νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, διαθήκες, αγωγές, καταστατικά, συμβάσεις κ.ά.)
 πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση κειμένων τριών κατηγοριών: δικαστικά κείμενα, συμβολαιογραφικά έγγραφα & εταιρικά κείμενα.
Μετάφραση:Ακαδημίας 52, 106 79, Αθήνα.
Τηλ. 210.36.29.000
Email: info@metafrasi.edu.gr

Σχόλια