Καθυστέρηση καταχώρησης συμβολαίου αγοραπωλησίας από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης (ΣτΠ)

Πολίτης ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη να διαµεσολαβήσει για την καταχώρηση συµβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ακινήτου από το Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. Η ενδιαφερόµενη κατέθεσε προς µεταγραφή συµβόλαιο, ήδη το Μάιο του 2017. Μέχρι τον Αύγουστο, που ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου, δεν είχε πραγµατοποιηθεί η καταχώρηση της πράξης. 
Εξαιτίας της καθυστέρησης της διαδικασίας και της µη έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, δεν ολοκληρωνόταν η µεταβίβαση του ακινήτου, και οι νέοι ιδιοκτήτες δεν είχαν πρόσβαση σε δανειοδότηση και σε πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι πράγµατι το Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης καθυστερούσε αδικαιολόγητα την καταχώρηση της συµβολαιογραφικής πράξης και συνέτρεχαν οι περιγραφόµενες από την πολίτη δυσµενείς συνέπειες. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως προς το Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας το σύννοµο του αιτήµατος της ενδιαφερόµενης και θεωρώντας την πολύµηνη καθυστέρηση σαφές σύµπτωµα κακοδιοίκησης. Η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε την παροχή εξηγήσεων και την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών για την καταχώρηση της πράξης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, το Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, προέβη, στο τέλος Αυγούστου, στο νοµικό έλεγχο και την καταχώριση της πράξης, ολοκληρώνοντας την αγοραπωλησία και εκδίδοντας το σχετικό πιστοποιητικό. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς Ειδικός επιστήµονας: Ζωή Ι. Καραµήτρου)

Σχόλια