Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου επί επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής

To προδικαστικό ερώτημα αν ισχύουν στη περίπτωση αξίωσης επιστροφής, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, οι διατάξεις (τριετούς) παραγραφής του άρθρου 90 παρ. 2 του ν. 2362/1995, από το χρόνο καταβολής του ενδίκου επιδόματος και την (κατά τον ίδιο χρόνο) παρακράτηση του αναλογούντος επ' αυτού φόρου που διατυπώθηκε με την απόφαση 5039/2017 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών καλείται να απαντήσει η 7μελής Σύνθεση του Β τμήματος του ΣτΕ λόγω σπουδαιότητας. Η δικάσιμος έχει οριστεί για την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 ώρα 9.30 π.μ.. Δείτε την σχετική πράξη εδώ

Σχόλια