Δικαστηριακή Υποτροφία στο Open Society Foundations στο Λονδίνο

Η Πρωτοβουλία Open Society Justice δέχεται την υποβολή υποψηφιοτήτων για δικαστηριακή υποτροφία ενός έτους στα γραφεία του Open Society Foundations στο Λονδίνο. Η υποτροφία απευθύνεται σε δικηγόρους στις αρχές της σταδιοδρομίας τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με έναν διεθνή οργανισμό δημόσιου συμφέροντος.
Οι υποψήφιοι θα αναλάβουν έρευνα σε νομικά ζητήματα, θα απαντήσουν σε διαδικαστικά ερωτήματα, θα προετοιμάσουν σχέδια υπομνήματος, θα παρακολουθήσουν συνέδρια και θα συνεργαστούν με πελάτες και μάρτυρες και θα παρευρεθούν στις ακροάσεις του δικαστηρίου. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 5PM ώρα Αγγλίας, Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017.

Σχόλια